Bezig met laden..

Het jaar 2019 in kerncijfers NV Empatec

Lees verder

Het jaar 2019 in kerncijfers

cijfers x € 1.000
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2019 2018
Netto toegevoegde waarde 16.510 15.317
Overige opbrengsten 1.294 990
Totale opbrengst 17.804 16.307
Som van de bedrijfslasten -17.012 -14.931
Incidentele bate in verband met vrijval Jubileumvoorziening, Vakantiedagen en -geld GR-medewerkers 0 2.612
Bedrijfsresultaat 792 3.990
Doorberekende kosten aandeelhouder 0 -3.255
Financieringslasten/baten 0 0
Exploitatieresultaat 792 735
 
Geconsolideerde balans per 31 december 2019 2018
Vaste activa 9.332 10.118
Vlottende activa 13.399 13.061
Totaal activa 22.731 23.179
Eigen vermogen 12.399 11.607
Voorzieningen 752 733
Schulden op korte termijn 9.580 10.839
Totaal passiva 22.731 23.179
 
Overige kerncijfers Empatec 2019 2018
Personen (per 31-12)    
Aantal mensen in dienst met een WSW-indicatie 869 881
Aantal extern gerealiseerde werkplekken 453 463
Waarvan in begeleid werken (BW) 91 97
Aantal mensen in dienst met Beschut Werk indicatie 31 17
FTE (per 31-12)    
Aantal FTE staf/kader en overig per 31 december 147 126
Ziektepercentage 5.9% 10,3%
 
Overige kerncijfers Pastiel 2019 2018
Aantal intakes 512 620
Aantal plaatsingen 291 400
Naar boven
Pagina delen.